Organizing Committee

Local Organizing Committee

 • Takeshi AKISADA
 • Takahiro ASAKAGE
 • Kazuaki CHIKAMATSU
 • Katsumi DOI
 • Hideo EDAMATSU
 • Shigeharu FUJIEDA
 • Satoshi FUKUDA
 • Akira HARA
 • Yasuaki HARABUCHI
 • Tamotsu HARADA
 • Shinichi HARUNA
 • Kensaku HASEGAWA
 • Tetsuo HIMI
 • Hideki HIRABAYASHI
 • Katsuhiro HIRAKAWA
 • Shigeru HIRANO
 • Satoshi HORIGUCHI
 • Masamitsu HYODO
 • Hiroyoshi IGUCHI
 • Masahiro IIDA
 • Katsuhisa IKEDA
 • Tetsuo IKEZONO
 • Hidenori INOHARA
 • Kazuo ISHIKAWA
 • Ken ITO
 • Makoto ITO
 • Seiji KAKEHATA
 • Yasuhiro KASE
 • Yuiko KATORI
 • Tetsuaki KAWASE
 • Ryo KAWATA
 • Hideyuki KAWAUCHI
 • Tadashi KITAHARA
 • Hiroya KITANO
 • Hitome KOBAYASHI
 • Izumi KOIZUKA
 • Hiromi KOJIMA
 • Yuichiro KURATOMI
 • Yuichi KURONO
 • Keisuke MASUYAMA
 • Atsushi MATSUBARA
 • Shoji MATSUNE
 • Kazuto MATSUURA
 • Hiroyuki MINETA
 • Takaki MIWA
 • Kazunori MORI
 • Shingo MURAKAMI
 • Toshihisa MUROFUSHI
 • Kensei NAITO
 • Takashi NAKAGAWA
 • Torahiko NAKASHIMA
 • Meijin NAKAYAMA
 • Kenichi NIBU
 • Hiroshi NISHINO
 • Kazunori NISHIZAKI
 • Manabu NONAKA
 • Hiroshi OGAWA
 • Tetsuya OGAWA
 • Motofumi OHKI
 • Kenji OKAMI
 • Yoshitaka OKAMOTO
 • Kimihiro OKUBO
 • Koichi OMORI
 • Nobuhiko ORIDATE
 • Takeshi OSHIMA
 • Nobuyoshi OTORI
 • Koichiro SAITO
 • Masafumi SAKAGAMI
 • Hirofumi SAKAGUCHI
 • Toshifumi SAKATA
 • Kazuo SAKURAI
 • Hajime SANO
 • Hiroaki SATO
 • Kiyoto SHIGA
 • Takeshi SHIMIZU
 • Akihiro SHIOTANI
 • Hideo SHOJAKU
 • Michihiko SONE
 • Masashi SUGASAWA
 • Hiroshi SUNOSE
 • Yuko SUZUKA
 • Hideaki SUZUKI
 • Kenji SUZUKI
 • Mamoru SUZUKI
 • Mikio SUZUKI
 • Mitsuya SUZUKI
 • Haruo TAKAHASHI
 • Sugata TAKAHASHI
 • Noriaki TAKEDA
 • Kazuhiko TAKEUCHI
 • Etsuyo TAMURA
 • Yasuhiro TANAKA
 • Koichi TOMODA
 • Tetsuya TONO
 • Hiroyuki TSUJI
 • Hiromi UEDA
 • Hirohito UMENO
 • Shinichi USAMI
 • Hiroshi YAMASHITA
 • Tatsuya YAMASOBA
 • Toshio YOSHIHARA
 • Mamoru YOSHIKAWA
 • Tomokazu YOSHIZAKI
 • Eiji YUMOTO

Senior Advisory Members

Japan

 • Minoru HIRANO
 • Iwao HONJO
 • Yoshiaki NAKAI
 • Toshiaki YAGI

Korea

 • Kyong Myong CHON
 • Won Pyo HONG
 • Chong Sun KIM
 • Hee Nam KIM
 • Kwan Taek NOH
 • In Yong PARK
 • Chang Sup SEONG

Advisory Board Members

Japan

 • Yasuo HISA
 • Hiroshi HOSOI
 • Toshimitsu KOBAYASHI
 • Yuichi KURONO
 • Haruo TAKAHASHI
 • Sugata TAKAHASHI

Korea

 • Sun O CHANG
 • Joong Saeng CHO
 • Yong Beom CHO
 • Eun Chang CHOI
 • Chul Hee LEE
 • Hwan Jung ROH
 • Soo Geun WANG